„Stworzenie interaktywnej platformy edukacyjnej B2B i B2C mającej na celu usprawnienie działalności firmy w przypadkach występowania pandemii i umożliwienia zachowania ciągłości pracy zdalnej w zakresie kursów i szkoleń”

PROCIV sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Stworzenie interaktywnej platformy edukacyjnej B2B i B2C mającej na celu usprawnienie działalności firmy w przypadkach występowania pandemii i umożliwienia zachowania ciągłości pracy zdalnej w zakresie kursów i szkoleń”

Celem projektu jest usprawnienie działalności firmy w przypadkach występowania pandemii i umożliwienia zachowania ciągłości pracy zdalnej w zakresie kursów i szkoleń, poprzez wdrożenie innowacji procesowych w obszarach obsługi klienta oraz szkolenia nowych pracowników. W wyniku wdrożenia innowacyjnych procesów spełnione zostaną warunki skutecznego funkcjonowania Spółki w stanie pandemii oraz po jej zakończeniu oraz nastąpi wzmocnienie jej konkurencyjności i odporności na kryzysy.

  • Całkowita wartość projektu: 187 700,00 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE: 159 545,00PLN
  • Termin zakończenia projektu: 12.05.2023 r.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19